v8040威尼斯人com-v8040威尼斯人首页

中药提取库

大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷

Physcion-8-O-β-D-glucoside
CAS号 23451-01-6
分子式 C22H22O10
分子量 446.40
中文别名 大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷;5-羟基-6-甲氧基-1-茚满酮;大黄素甲醚8-beta-D-葡糖苷
英文别名 Physcion 8-β-D-glucoside;Physcion-8-O-β-D-glucoside;Physcion 8-β-D-gluco;1-Hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,;1-hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,;1-hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,
摩尔计算器
X
摩尔计算器可以帮助您计算
制备已知体积和浓度溶液所需的化合物质量
将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
已知质量的化合物在一定体积内形成的溶液的浓度
分子量计算器
X
配液计算器可以帮助您计算
输入化合物的化学式以计算其摩尔质量和元素组成
提示:化学式需区分大小写
g/mol
— 产品描述 —
中文名称:大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷
CAS号:23451-01-6
中文别名:大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷;5-羟基-6-甲氧基-1-茚满酮;大黄素甲醚8-beta-D-葡糖苷
英文名称:Physcion-8-O-β-D-glucoside
英文别名:Physcion 8-β-D-glucoside;Physcion-8-O-β-D-glucoside;Physcion 8-β-D-gluco;1-Hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,;1-hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,;1-hydroxy-6-methoxy-3-methyl-8-[(2S,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,
EINECS:
分子式:C22H22O10
分子量:446.4041
— 相关产品 —
联系我们

电话:13814510036 /13851506462
邮箱:927565933@qq.com
地址:江苏省南京市高新技术开发区生物医药谷

在线留言